EUR

|

CZK

Studie GUAM

Nezávislá vědecká studie o účinnosti bahna z guamských mořských řas byla zveřejněna v lékařském časopise „Journal of Cosmetic Dermatology“

Tým mezinárodně uznávaných vědců a výzkumníků za účasti 4 italských univerzit provedl nezávislou vědeckou studii o bahně z mořských řas Guam. Studie byla zakončena prokázáním účinnosti ošetření bahnem z mořských řas Guam FIR proti celulitidě a ve prospěch zeštíhlení, přičemž bylo zaznamenáno výrazné a viditelné zmenšení obvodu stehna, pasu a břicha.

Celulitida slovem odborníků

Celulitida představuje běžné multifaktoriální onemocnění, které postihuje téměř všechny ženy. Ačkoli patofyziologie celulitidy musí být ještě plně objasněna, experimentální důkazy naznačují multifaktoriální proces zahrnující faktory jako je množství a typ vazivových přepážek, mikrovaskulární dysfunkce, podkožní zánět, zmenšení tloušťky kůže s věkem a ukládání tuku. Zejména role chronického zánětu je považována za rizikový faktor pro etiologii a zhoršení celulitidy.

Co bylo předmětem a cílem této nezávislé klinické studie?

V rámci studie byla hodnocena účinnost celé řady neinvazivních (např. masáže, kosmetika, laserová terapie) a minimálně invazivních (např. subcize, injekce kolagenázy) technik na zlepšování postižené kůže. Kosmetická nebo kosmeceutická ošetření při redukci celulitidy jsou pravděpodobně nejčastěji používané neinvazivní techniky. Topická činidla používaná pro zlepšení redukce celulitidy zahrnují xanteny, retinoidy a několik typů kosmetických přípravků pocházejících z rostlin. Mezi nimi jsou mořské řasy považovány za nedostatečně využívaný zdroj funkčních potravin i nových bioaktivních kosmeceutických sloučenin.

Cílem této klíčové studie bylo vyhodnotit účinnost aplikace mořských řas při léčbě celulitidy. Studie byla provedena na skupině 50 pacientek ve věku od 22
do 61 let. Účastnice byly vybrány mezi 250 pacientkami. Kritéria pro zařazení byla: věk 18 let, ženské pohlaví a souhlas s účastí ve studii. U všech zařazených pacientek byla klinicky zjištěna celulitida středního nebo těžkého stupně
na hýždích a zadních stehnech
.
Před studií byl od každé pacientky získán písemný informovaný souhlas a všechny dokončily všechny plánované návštěvy.

Kritéria vyloučení byla následující:

pacientky, které podstoupily jiné estetické ošetření během šesti měsíců před studií
pacientky s minulými nebo současnými srdečními problémy, metabolickými poruchami, nádory nebo ty, které jsou imunosuprimovány
pacientky s indexem tělesné hmotnosti (BMI) >30

těhotné nebo kojící pacientky

Jak studie probíhala a jaká kritéria byla předmětem hodnocení?

Účastníce podstoupily během jednoho týdne čtyři aplikace bahenních zábalů s mořskou řasou na oblast hýždí a stehen. Kúra trvala 1 měsíc. Na začátku a po posledním ošetření byla provedena následující hodnocení: škála závažnosti celulitidy (CSS), fotografické hodnocení a měření obvodu hýždí/zadních stehen, ultrasonografické hodnocení adipózního panniculu (tukového polštářku), biopsie celulitidy o průměru 2,0 mm a délce 1,3 mm v trochanterické oblasti. K hodnocení spokojenosti pacientů byl použit dotazník Likertovy škály.

Kúra měla zjevný pozitivní vliv na snížení tloušťky tukové tkáně

Kúra měla pozitivní vliv na závažnost celulitidy, což potvrdila ultrasonografie a CSS. K hodnocení změn tloušťky tukové tkáně byla použita metoda ultrasonografie. Výsledky ukázaly, že ve srovnání s výchozí hodnotou vedlo měsíční používání bahenních zábalů s mořskou řasou k významnému snížení tloušťky tukové tkáně (-0,55±0,6 cm). Výsledky potvrzuje i vyšetření CSS, které ukázalo značné zlepšení závažnosti celulitidy na hýždích a zadní straně stehen mezi počátečním a závěrečným hodnocením po uplynutí 1 měsíce.

Histologická analýza obarvených sklíček při 10× a 40× zvětšení ukázala, že u většiny pacientů bylo před léčbou přítomno několik různých histologických znaků, které charakterizovaly vzhled epidermis, dermis a hypodermis. V epidermis byla přítomna zejména změna buněčné replikace na základní linii a ostrůvky hypertrofie keratinocytů ve stratum corneum. Dermis byla charakterizována změnou kvality kyseliny hyaluronové a podvratnou strukturní architekturou kolagenních a elastických vláken.

Zde jsou některé z mnoha snímků mikroskopických preparátů publikovaných v časopise, kde je vidět rozdíl ve struktuře tkání před a po ošetření:

Další charakteristiky dermis byly:

chronický zánětlivý infiltrát s reaktivní fibrózou
rozšíření lymfatických cév
změna mikrocirkulace s kolapsem arteriol a venul
edém v retikulární dermis

ztluštění pojivových vláken v některých bodech a přítomnost adipocytů, které se tvarem a velikostí liší od adipocytů v podkoží.

V hypodermis se objevuje fragmentovaný edém v tukovém traktu vedle dermis

Další rysy hypodermis byly:

přítomnost anisopoikilocytózy, fibrotické ztluštění kolagenu, který ohraničoval lalůčky
koncentrická organizace tukových buněk, které se podílejí na tvorbě mikronodulů
lymfatické cévy rozšířené

změna mikrocirkulace jak pro arterioly, tak pro venuly, které se jevily jako kolabované a/nebo destrukturované

Po jednom měsíci aplikace bahen došlo k významnému zlepšení struktury kůže a dalších hodnot

Po jednom měsíci léčby prokázala histologická analýza biopsií celulitidy významné zlepšení struktury dermis s indukcí syntézy kolagenu, lepší strukturální architekturu extracelulární matrix a lepší mikrocirkulaci. Zároveň bylo také pozorováno snížení chronického zánětlivého infiltrátu, ukládání lipidů, reaktivní fibrózy a edému.
Ošetření mimo jiné vedlo k výraznému zlepšení komfortu/spokojenosti a ke zmenšení obvodu hýždí/zadní strany stehen (96,75 ± 3,09 cm vs 92,95 vs 2,33 cm).
Obvod Výchozí stav (cm) Po 4 týdnech (cm) Rozdíl mezi průměry (cm) 95% interval spolehlivosti P-hodnota
Pas 74.87±4.36 72.76±4.06 -2.11±0.77 -4.856 až -1.277 <0.0001
Břicho 81.82±5.23 78.75±4.65 -3.07±0.90 -3.632 až -0.585 <0.0001
Boky 96.75±5.67 92.25±4.75 -3.80±0.95 -5.691 až -1.909 <0.0001
Horní část stehna 55.13±3.72 52.20±3.39 -2.93±0.65 -4.220 až -1.647 <0.0001
Střední část stehna 49.17±3.03 46.43±2.73 -2.74±0,53 3.784 až 1.699 <0.0001

Tabulka ze studie zveřejněné v lékařském časopise „Journal of Cosmetic Dermatology“

Prospěšnost mořských řas je tak klinicky dokázána

Mořské řasy jsou do značné míry zkoumány pro různé vlastnosti. Navzdory velké rozmanitosti experimentálních systémů, ve kterých se testuje přínos různých druhů mořských řas a jejich sloučenin pro lidské zdraví, se nám naskýtá pozoruhodně stejnorodý obrázek o prospěšnosti mořských řas v boji proti nejrůznějším procesům spojeným s celulitidou. Mezi ně patří například chronický zánětlivý stav, reaktivní produkce a uvolňování kyslíkových radikálů, změna složení extracelulární matrice a ukládání lipidů.
Závěrem lze říci, že kosmetická aplikace bahenních zábalů z mořských řas se prokázala jako bezpečná neinvazivní léčba pro zlepšení biochemických a strukturálních změn typických pro celulitidu. Po měsíci sledování pacientky skutečně vykazovaly zlepšení organizace dermis s indukcí syntézy kolagenu, zlepšení strukturální architektury extracelulární matrix a mikrocirkulace a snížení chronického zánětlivého infiltrátu, ukládání lipidů, reaktivní fibrózy, edému a zmenšení obvodu hýždí a zadní strany stehen.

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE?

Neváhejte se na nás obrátit. V Deadia Cosmetics vám zodpovíme všechny vaše otázky. Ozvěte se nám na e-mail info@deadiacosmetics.cz.
Zábaly / Bahna
Krémy a gely
Doplňky stravy
Péče o pleť
Bahenní masky na obličej
Čištění pleti
Hydratace obličeje
Antiage
Péče o tělo
Body box
Paže
Celulitida
Drenážní produkty
Bříško a boky
Hydratace těla
Peelingy a sprchové gely
Strie a poprsí
Výhodné balíčky
Pro muže
Sun produkty
Péče o vlasy
Šampony
Kondicionéry a masky
Barvy na vlasy
Extra vlasová péče
Regenerační kúra na vlasy
Pro těhotné
V těhotenství
Po porodu
Po ukončení kojení
Funkční oblečení
Legíny

EUR

|

CZK

CZK

|

EUR