Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zákonné zpracování

Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) (zákon o zpracování osobních údajů a GDPR dále společně jen „předpisy o zpracování osobních údajů“). Správcem osobních údajů je společnost Deadia Cosmetics s.r.o, Sportovní 1265/4, Praha 10, 10100, IČO 08506426, DIČ CZ08506426.

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s předpisy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou dále zpracovány společností:

 • Altus software s.r.o., IČO: 61681202, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka: 36329 (poskytovatelé účetního softwaru)
 • Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 – Smíchov, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6493
 • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, Praha 8, 18600, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977
 • Google Czech Republic, s.r.o., IČO: 27604977, se sídlem Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 15000, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 118342 (Jedná se o společnosti, které nám pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů)
 • OLYMPIC s.r.o., IČO: 27480381, se sídlem Brozany136, Staré Hradiště, 533 52 (Jedná se o společnost spravující Affilbox – náš affiliate systém)
Zpracovávané údaje a jejich účel

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, dodací/fakturační adresa (ulice a číslo orientační, město, PSČ), telefon, IČO, DIČ, název firmy, heslo, IP adresa, za účelem registrace do databáze zákazníků správce.

Vyplněním registrace zákazník souhlasí se zařazením a zpracováním všech vyplněných osobních údajů uvedených v přihlášce, jakož i dalších údajů poskytnutých při vzájemném obchodním styku či v souvislosti s účastí ve věrnostním programu. Aktuální znění věrnostního programu je dostupné na stránkách www.deadiacosmetics.cz

Osobní údaje zákazníka jako je jméno a příjmení, adresa (dodací i fakturační), kontakt e-mailový i telefonický jsou potřebné pro realizaci obchodní transakce, dodání zboží a k marketingovým akcím zaměřeným na zlepšení nabídky pro konkrétní uživatele dle zadaných údajů a k adekvátním odměnám ve věrnostním klubu na základě vyplněných informací. Telefonní číslo může být použito i v rámci krizové komunikace jako je informování o stáhnutí špatné šarže výrobku z oběhu apod.

Souhlas se zpracováním lze vždy upravit zasláním žádosti na e-mail: info@deadiacosmetics.cz

Kvalita údajů

Zákazník je povinen své osobní údaje (ať již sdělené při registraci, v rámci svého uživatelského účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu či jinak) uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů. Změny v osobních údajích lze sdělit správci buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením změn osobních údajů na adresu správce info@deadiacosmetics.cz

Zákazník má vůči správci zejména právo na:

 1. přístup k osobním údajům, které se ho týkají, vč. poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující administrativní náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,
 3. výmaz osobních údajů, které se ho týkají (právo být zapomenut),
 4. omezení zpracování údajů, které se ho týkají,
 5. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají,
 6. přenositelnost údajů, které se ho týkají, k jinému správci,
 7. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, aniž by takovým odvoláním byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 8. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů),
 9. oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, jsou-li pro toto oznámení splněny zákonné podmínky, zejména hrozí-li vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

Při uplatňování svých práv je zákazník povinen kontaktovat správce buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením na adresu správce info@deadiacosmetics.cz.

Transparentnost a právo na informace

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Společnost Deadia Cosmetics s.r.o. jako zpracovatel je také povinen informovat zákazníky a členy věrnostního programu o úniku osobních informací, jestliže jim hrozí vážné riziko.

Odpovědnost

V souladu s předpisy o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je za zpracování osobních údajů zodpovědná společnost Deadia Cosmetics s.r.o. jako správce.

Doba, po kterou budou údaje uchovány

Osobní údaje budou uchovány po dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

Soubory Cookies

Pro získávání dat o používání webové stránky, případně pro získávání informací o demografických údajích uživatelů, používáme soubory cookies. Cookie je drobná textová informace, která může být uložena ve vašem prohlížeči. Cookie využívá mimo jiné i nástroj Google Analytics. Cookie využíváme také pro textovou a grafickou inzerci v síti dodavatelů třetích stran. Uživatelé se mohou odhlásit od příjmu souboru cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI) zde: http://optout.networkadvertising.org/.

Online marketing

Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen „remarketing”). Poskytovatelem remarketingu jsou tyto společnosti: Google Ireland, Ltd.; Seznam.cz, a.s. Naše textové a grafické reklamy se zobrazují v síti partnerských webů společnosti Google Ireland, Ltd. a v obsahové síti společnosti Seznam.cz, a.s. Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs. Odhlásit se z reklam společnosti Seznam.cz můžete na této stránce: http://www.imedia.cz/

Přihlášení k newsletteru

Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit předpisy o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem osobních údajů je společnost Deadia Cosmetics s.r.o., se sídlem Sportovní 1265/4, 101 00 Praha 10, IČO: 08506426

Za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru s novinkami a obchodními sděleními budou osobní údaje zpracovány v rozsahu: e-mailová adresa, a to na dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

Změny v osobních údajích lze sdělit správci buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením změn osobních údajů na adresu správce info@deadiacosmetics.cz